Leaderboard for Synth Dataset

Rating ID Team and algo name Info Ensemble? SDR Instrumental SDR Vocals
8179UVR-MDX-NET_Inst_187_beta-10.068310.6391
8276UVR-MDX-NET Inst 3 + VR Arc 1_HP-UVR - Ensemble Algorithm: Average/Average+10.269310.5962
83413Splitter.ai | 2 Stem X | Power: 0-10.271010.5672
84455Embemble v1+9.991010.5396
85229UVR-MDX-NET 2-10.028310.5321
86414Splitter.ai | 2 Stem X | Power: 50-10.228810.5250
87212Kim_vocal_1 + 9_HP2-UVR - Ensemble: Avg/Avg+10.183910.4801
88415Splitter.ai | 2 Stem X | Power: 100-10.169810.4660
8960MVSep Vocal Model (20.12.2022)-10.156110.4523
9088UVR-MDX-NET_Inst_90_beta-9.873510.4135
91232UVR_MDXNET_9482-9.933610.3686
92146UVR-MDX-NET_2_9.682-9.851110.3663
9389UVR-MDX-NET_Inst_82_beta-9.889310.3290
942359sami-bytedance-v.0.1-10.024410.3206
95145Demucs: v4 | htdemucs_ft - Shifts: 10 - Overlap: 0.25 (default)-9.987710.2842
96149UVR-MDX-NET_Main_244-10.357310.2764
97107MDX-Net: UVR-MDX-NET Inst Main + VR Arc: 7_HP2_UVR + Demucs: v4 | htdemucs_ft - Ensemble Algorithm: Max/Max+8.999910.2689
98108MDX-Net: UVR-MDX-NET Inst Main + VR Arc: 7_HP2_UVR + Demucs: v4 | htdemucs_ft - Ensemble Algorithm: Max/Max+8.999910.2689
99172Demucs: v4 | htdemucs_ft - Shifts: 1 - Overlap: 0.75-9.969010.2654
100144Demucs: v4 | htdemucs_ft - Shifts: 5 - Overlap: 0.25 (default)-9.957810.2542

Back to main page